<h1>Lammefjorden er et Premium produkt</h1>

Lammefjorden er et Premium produkt

Kristoffer Linderoth er stort set født og opvokset på Lammefjorden, men har også været driftsleder på svensk gods. Nu er han tilbage med egen gård på fjorden - og som formand for Lammefjordens Grøntsagslaug.

- Lammefjorden er en stor del af mig. Derfor sagde jeg ja.

Kristoffer Linderoth skulle lige tænke sig om en ekstra gang, da han for nogle måneder siden blev spurgt, om han ville være formand for Lammefjordens Grøntsagslaug, der er en fælles forening for dyrkerne og grøntsags/kartoffelvirksomhederne på fjorden.

Den 32-årige landmand er stadig ret nyetableret som ejer af Kildegården på Hørve Lammefjord. Han har små børn. Og rigeligt at se til i en bedrift, der foruden Kildegårdens 65 hektar også omfatter tæt samarbejde med Arnakkegaard ved Svinninge og 40 procents medejerskab af Hestehavegård I/S ved Ringsted.

- Så det var lidt en mundfuld at blive formand oveni alt det andet. Men navnet Lammefjorden og alt det, vores forgængere har bygget op, skal vi fortsætte med at udvikle. Ellers bliver det afvikling.

Grundlæggende har vi en meget unik jord og bonitet, der gør os i stand til at producere rigtig gode varer. Efterhånden er vi få landmænd tilbage herude, fordi bedrifterne bliver større. Men jeg har besluttet, at jeg gerne vil bidrage til at formidle historien om denne fantastiske del af Danmark. Lammefjorden er en stor del af mig og min opvækst.

Lammefjordskartofler
For Kristoffer Linderoth er det en del af DNA'et at dyrke kartofler og andre specialiteter fra Lammefjorden. 

Ti års erfaring på fire år

Kristoffer stammer fra Vestergården i Fårevejle. Ejendommen er etableret af hans tipoldefar og ejes i dag af forældrene Karin og John Nielsen, mens Kristoffer står for markbruget på 35 ha.

Han er agrarøkonom fra Høng Landbrugsskole årgang 2013 og var blot 22 år, da han fik sit første lederjob på godset Stävie Hage ved Lund i Skåne. En bedrift med 420 ha jord, produktion af slagtekyllinger, lagervirksomhed for korn og udlejning af boliger.

- Det var fantastisk. Ejerfamilien boede i Egypten, så jeg havde som driftschef al myndighedskontakt og ansvar for otte medarbejdere, selv om jeg var den yngste. Jeg havde jobbet i knap fire år, men fik næsten ti års erfaring. Vi renoverede tre ejendomme og købte og solgte jord, projekterede vindmøller og nyt staldanlæg, etablerede korntørring- og lagerfaciliteter, effektiviserede jordbruget med opgradering af maskinpark og samarbejde med nabogods, udbyggede halmfyret og indførte græsfrøproduktion.

Medejer af landbrug ved Ringsted

Inden tiden i Sverige var Kristoffer, som er ivrig gymnast, med på konkurrenceholdet Ringsted Drengene med tre gange træning om ugen. Her var han på hold med bl.a. den ti år ældre Thomas Jørgensen. De kendte ikke hinanden særligt godt, men på en tur med holdet til USA faldt de i snak om, hvad de lavede.

- Det viste sig, at Thomas også var landmand og havde en gård, Hestehavegård, på godt 100 ha. Jeg begyndte at besøge ham og kørte også mejetærsker for ham, mens jeg gik på skole i Høng. På det tidspunkt havde han udviklet bedriften og drev nu 300 ha. Vi blev tætte venner, og i 2016, mens jeg arbejdede i Sverige, tog han fat i mig og spurgte, om jeg kunne tænke mig et samarbejde.

- Jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg skulle være selvstændig landmand, og Thomas tilbød mig 10 procent ejerskab i et I/S. Det var en fin indgang for mig til at blive selvstændig, men jo ikke nok til at kunne leve af det. Men samtidig fik jeg mulighed for et lederjob på Brogaard i Fårevejle med sigte på et senere generationsskifte. Det blev aldrig til noget, men jeg havde tre interessante år på Brogaard, der gav mig stor indsigt i salgsarbejde og kontakt til indkøbere samtidig med, at vi fordoblede arealet med økologiske rodfrugter.

Da Kristoffer stoppede på Brogaard, købte han endnu en bid af Hestehavegård I/S og lagde også flere timer i bedriften. Sideløbende blev han tilbudt job i VKST, hvor han i to år var rådgiver i bl.a. virksomhedsledelse og med til at igangsætte en mentorordning for unge driftsledere til landbruget.

Kristoffer Linderoth (Foto: Ulrik Larsen)
Kildegården er nu base for Kristoffer Linderoth og hans familie.

Tilbage til Lammefjorden

I efteråret 2021 bliver Kristoffer tilbudt at købe Kildegården og slår til. Samtidig stifter han Arnakke Grøntsager A/S sammen med Christian Heslet Jørgensen fra Arnakkegård ved Svinninge.

- Christian lærte jeg at kende, mens jeg var på Brogaard. Vi har hjulpet hinanden og flere gange talt om at indgå et formaliseret samarbejde. Vi havde hver nogle kompetencer, ideer og drømme, som vi sammen kunne gøre større. Og så havde vi hver nogle maskiner, der tilsammen kunne blive et komplet sæt til grøntsagsproduktion. 

- Desuden var det sket det, at Christian ved en større brand på Arnakkegård i sommeren 2021 havde mistet nogle faciliteter, men hvor Kildegården, som jeg var ved at købe, rådede over tilsvarende faciliteter. Og med kun 6 km mellem de to ejendomme gav det derfor rigtig god mening at danne Arnakke Grøntsager A/S. 

For Kristoffer har det været essentielt at have sin egen base, inden han indgik et så forpligtende samarbejde som Arnakke Grøntsager. Med købet af Kildegården er den base nu på plads.

– Så hvis nu Christian og jeg ikke finde ud af at samarbejde, henter han bare sine maskiner, og jeg fortsætter med mine. Det er et driftsselskab, der passer vores grøntsagsarealer og afsætter produkterne, som lige nu udgøres af godt 150 ha økologiske kartofler og gulerødder plus lidt rødkål. Den øvrige del af sædskiftet – primært korn – passer vi hver især, forklarer Kristoffer.

Arnakke Grøntsager
Kristoffer Linderoth og Christian Heslet Jørgensen er gået sammen om Arnakke Grøntsager, som driver ca. 150 ha med økologiske kartofler og gulerødder plus lidt rødkål. 

Grøntsager trak mere end udlandet

Han har hele tiden vidst, at grøntsager skulle være en vigtig del af hans produktion. Han finder det udfordrende og motiverende at arbejde med noget, der reelt kan bringes direkte fra jord til bord uden forarbejdning.

- Der er altså noget i at så et lille frø på 2x2 mm og så fem måneder senere trække en gulerod op af jorden, tørre den af i armhulen og spise den. Det har jeg fået ind med modermælken. Sammen med min kæreste, Christina, overvejede jeg ellers, efter tiden på Brogaard, at flytte til udlandet for at prøve det. Men når jeg mærkede efter, var det alligevel gulerødder og kartofler, der trak i mig. Det kan altså noget. Jeg har spist mange svenske gulerødder, men jeg må bare sige, at dem fra Lammefjorden er en tand bedre, mindst...

Gennem samarbejdet med Christian Heslet Jørgensen er Kristoffer blevet medejer af Lammefjordspakkeriet, der har overtaget Gulerodsgruppens vaskeri i Fårevejle.

- For mig giver det god mening at kunne dyrke, pakke og afsætte egne produkter. Vi er oppe imod mange stærke brands; derfor må vi samlet gøres os opmærksomme som Lammefjorden. Det er vigtigt, at vi alle på fjorden - avlere og virksomheder - har fokus på, at det fra Lammefjorden er Premium; det er ikke et lavprisprodukt. Det er noget af det, jeg vil arbejde for som formand for Lammefjordens Grøntsagslaug.

Kristoffer er den sjette formand for Lammefjordens Grøntsagslaug, siden det blev dannet i 1996:
Vagn Slott
Ole Nielsen
Søren Wiuff
John Nielsen
Hans Møller Olsen
Kristoffer Linderoth


Kristoffer Linderoth er forlovet med Christina, som er kvalitetsprojektchef hos Oticon. Parret har to børn: Alfred på 5 år og Amalie på 4.