Lammefjordsprodukter

- smager bare bedre...

undefined

Grøntsager fra Lammefjorden smager bare bedre. Det mener vi frejdigt i Lammefjordens Grøntsagslaug. Naturen har begunstiget Lammefjorden med nogle fremragende jordbundsforhold. Det giver sig udslag i smag og kvalitet i de grøntsager, som er så heldige at blive dyrket her.

Naturens gavmildhed

De gode betingelser blev skabt, da Lammefjorden i det nordvestsjællandske Odsherred blev inddæmmet i 1873 og forvandlet til 10.000 tønder utrolig godt landbrugsområde. Jorden er særdeles rig på næringsstoffer. Gennem årtusinder er døde dyr og planter sunket ned på havbunden og er blevet omskabt til dynd. I dyndet blev sand- og lerpartikler aflejret. Muslinge- og østersskaller tilføjede et naturligt højt indhold af kalk.

Menneskeindsatsen

En nænsom behandling i pakkerierne er forudsætningen for, at de færdige lammefjordsprodukter kan komme til deres fulde ret hos forbrugerne. Selvom vi ikke længere har de gamle håndvaskerier, så er der stadig "hånd-arbejdskvalitet" over behandlingen i de moderne vaskerier.

Eftersortering i størrelser og kvaliteter sker stadig i hånden.

Lammefjordsgrøntsagerne bliver naturligvis altid vasket i rindende, rent vand.

Vidste du at...

-der blev gravet ca. 100 km kanaler for at afvande Lammefjorden.

-vandet, der bliver pumpet ud af Lammefjorden, bliver løftet 7 1/2 meter.

50 kvadratkilometer tør havbund

Den inddæmmede del af Lammefjorden udgør ca. 5.000 hektar. Her dyrker vi ca. 1.000 hektar med kartofler. Det er ca. 8 % af den danske produktion. Vi dyrker ca.300 hektar med gulerødder. Det svarer til ca. 25 % af den danske produktion. Resten dyrkes med specialafgrøder, korn, raps m.m.


Grøntsager fra Lammefjorden - smager bare bedre