<h1>Passion for gode fødevarer</h1>
Af Ulrik Larsen

Passion for gode fødevarer

Jens Møller Olsen er midt i et glidende generationsskifte på slægtsgården, Almegård ved Højby, der leverer godkendte lammefjordsprodukter fra Klintsø. Gården har været i familiens eje siden 1830, og Jens er sjette generation.

Hvordan kan en gård ved Højby levere Lammefjordsgulerødder? Det spørgsmål får Jens Møller Olsen tit, når det går op for folk, at hans gulerødder – der tilmed flere gange har vundet prisen som årets Lammefjordsgulerod ”Grand Cru” – er dyrket i det nordligste Odsherred.

- Men den er god nok, fastslår Jens. Den udtørrede Klintsø er af EU anerkendt som en del af Lammefjord-brandet, ligesom også Sidinge Fjord og Svinninge Vejle er omfattet af EU’s godkendelse af Lammefjorden som Beskyttet Geografisk Betegnelse (BGB) for gulerødder og kartofler fra disse områder.

Jens

Er i et glidende generationsskifte
Jens er født på Almegård i 1977 og er i disse år i gang med et glidende generationsskifte med sin far, Hans Møller Olsen. Det begyndte med 25% ejerandel; nu er det 50-50, og i løbet af de næste år kommer Jens til at sidde med 75%, inden han til sin tid har det fulde ejerskab.

Jens bor sammen med sin hustru Mette på nabogården Bøgebjerg, sammen med deres 2 drenge Valdemar og Johannes på 6 og 2 år.

11 år i grovvarebranchen
Jens er uddannet agrarøkonom fra Næsgaard Agerbrugsskole i 2003. Siden 2014 har han arbejdet hjemme på bedriften.

I den mellemliggende periode var Jens i grovvarebranchen i Østsjællands Andel, senere Danish Agro, i en stilling som produktchef for ”Grøn Linje” med ansvar for såsæd, planteværn og gødning m.m.

- Som produktchef havde jeg fra hovedkontoret i Karise en lærerig tid i branchen, som udover en stærk faglig profil inden for planteavlens mange facetter også bød på en spændende tid med mange fusioner i branchen, der gjorde Danish Agro ikke kun landsdækkende, men også international.

- Jeg havde oprindelig ikke troet, at jeg ville blive så længe i grovvarebranchen. Men det var en interessant branche at få indblik i. Hele tiden var det dog klart, at jeg ville hjem på Almegård. Det blev så en realitet i 2014.

jens

Tilbage til Odsherred
Mette som er uddannet Lektor i historie og samfundsfag arbejdede i sin tid på KVUC i København, mens Jens tog turen til Karise hver dag.

For seks år siden rykkede de teltpælene op og flyttede tilbage til Odsherred og Almegård. Mette er nu lektor på Odsherreds gymnasiet i Asnæs – hvor Jens i øvrigt blev student i 1997.

- Allerede inden vi flyttede herop, var jeg med i driften på et mere administrativt plan, hvor jeg deltog i planlægning af aktiviteterne. Men selvfølgelig er det noget helt andet nu, hvor jeg er involveret i hverdagen, siger Jens.

Far og søn – et godt makkerpar
- Far og jeg fungerer rigtig godt sammen med hver vores kompetencer. Vi understøtter hinanden og trækker alle de bedste synergier ud af samarbejdet. Det kræver åbenhed og gensidig respekt, men er uhyre vigtigt, ikke mindst i et familiegenerationsskifte.

- Min tilgang til den digitale udvikling inden for landbruget har gjort, at vi har fået implementeret flere digitale løsninger, som en del af det moderne præcisionslandbrug. Det gælder både den effektivitet, der ligger i autostyrring af traktorer og redskaber, samt dokumentation af diverse opgaver over for myndigheder.

Til dagligt klarer far og søn selv bedriften. Maskinparken er måske vel stor, men sådan har de prioriteret for selv at kunne klare mest muligt. Hvor det er nødvendigt, hyres der hjælp ind – blandt andet til lægning og optagning af kartofler.

Vi skal være blandt de bedste
Jens beskriver Almegård som et moderne landbrug, hvor det betyder meget for ejerne at være blandt de bedste til det, de gør. For gulerøddernes vedkommende har det affødt flere Grand Cru-priser.

- Vi er ikke bange for at prøve nye ting, for eksempel nye afgrøder, nye sorter, nye maskiner eller nye måder at gøre tingene på, bemærker Jens.

- Vi vil gerne udfordre os selv, men altid på et oplyst grundlag, og en kalkuleret risiko. Sidste år prøvede vi krysantemum, hvor vi leverede frøene til Vikima, ligesom vi gør med spinatfrøene. Uanset hvad vi dyrker, gør vi det helhjertet.

Alsidig planteavlsbedrift
Almegård har altid været en alsidig planteavlsbedrift, hvor der i dag dyrkes 250 ha inkl. 45 ha forpagtning.

- Igennem tiden har vi haft mange forskellige produktioner. Min oldefar Jakob var en dygtig frøavler, specielt roefrø. Min bedstefar Jens Valdemar, som havde set landbrug i Holland, havde bl.a. succes med asparges, tulipaner, æbler og kirsebær, og i 1938 etablerede minkproduktion.

Opdyrkning af gammel søbund
Jens Valdemar Olsen var også foregangsmand for hele opdyrkningen af Klintsø, hvor han havde gulerødder og andre rodfrugter. Før blev Klintsø hovedsageligt brugt til afgræsning, men mekaniseringen i 1960’erne gjorde det muligt at dyrke jorden.

Klintsø har et areal på cirka 260 ha, hvoraf Almegård driver ca. 140 ha, opkøbt i mindre bidder og samlet af Jens Valdemar og Hans Møller Olsen, mens resten af det dyrkbare areal er fordelt på andre lodsejere.

jens

Alt er konsumvarer
Dagens sædskifte på Almegård består maltbyg, brødhvede, brødrug, kartofler, gulerødder og spinat til frø. Til tider også pastinak og persillerod. Det gennemgående er, at alt – undtagen spinatfrø – er råvarer til menneskeføde.

- Vi kan godt lide den udfordring, der ligger i at skulle frembringe en god konsumvare. Det giver os en faglig stolthed, siger Jens.

Bedriften omfatter næsten alle jordtyper, fra lavbunds- og dyndjord på Klintsø til meget blandet Odsherredjord på kuperet terræn omkring gården.

- Det stiller forskellige krav i forhold til management, timing, afgrødevalg og maskiner. Men er en god udfordring, påpeger Jens.

Grøntsagerne dyrkes på Klintsø
Al dyrkning af grøntsager – 25 ha kartofler og 25 ha gulerødder – sker på Klintsø, hvor der siden 1972 er kørt med 5-årigt sædskifte med gulerødder, vårhvede, kartofler, vårhvede og vinterhvede. Dermed udnytter familien også, at lavbundsjorden er eminent til brødhvede.

Alle kartofler leveres direkte fra marken til KIMs i Søndersø på Fyn og bliver således til chips. Gulerødderne leveres til Gulerodsgruppen Lammefjorden, og sælges som Lammefjordsgulerødder i primært COOP og REMA.

- Det er uhørt at dyrke grøntsager uden at kunne vande, men kapillæreeffekten, altså jordens evne til at suge vand op, er enorm på Klintsø. Vi har derfor normalt aldrig haft behov for at vande, påpeger Jens.

jens
Fra siloen hjemme på Almegård er der udsigt ud over den tørlagte Klintsø, hvor Jens og Hans Møller Olsen dyrker bl.a. gulerødder og kartofler.

To ringe år med gulerødder
Dyndlaget på Klintsø er målt til en tykkelse på over 20 meter, men ligesom på Lammefjorden er der stor forskel på ”strandarealerne” og arealerne længere ude.

Jens og hans far kender de steder, der er bedst til gulerødder – og også hvilke sorter, der passer bedst til Klintsø. Det er flere gange resulteret i, at Årets Grand Cru Gulerod fra Lammefjorden har været fra Klintsø. Senest i 2019, hvor Jens vandt med sorten Bolero.

Det er stort set også det eneste gode, der er at sige om gulerodsåret 2019, hvor høsten blev spoleret af regn. Almegård høstede kun 25 procent af gulerødderne og pløjede resten ned. Året før var tørke skyld i, at udbyttet kun blev 30 procent af normalen.

Gulerødder – en hjertesag
- Gulerødderne er nok en hjertesag for os i den forstand, at vi er meget nørdede om dem. Vi har haft to dårlige år, men ukuelige som vi er, ser vi fremad, i stedet for at dvæle ved fortiden, siger Jens.

- Det vi gør, gør vi helhjertet, om det er spinat eller gulerødder. Gulerødder er en produktion med et stort potentiale. De sidste fem år har vi dyrket dem på kamme og investeret i det nødvendige udstyr til det.

Facebook gavner omdømmet
Almegård har de seneste år været aktiv på Facebook, hvor Jens fortæller om hverdagen og de gode historier fra landbruget.

- Facebook er et rigtig godt medie til at dele de gode historier. Jeg fortæller om årets gang, hverdagens små pudsigheden, eller blot at det summer af liv i mark, hegn og krat. Jeg får stort set kun positive kommentarer, når jeg lægger noget på.

- Mange er i dag så langt fra landbruget at fødevareproduktion er blevet helt fremmed for dem, og kløften mellem by og land er blevet næsten uoverskuelig. Den barriere ønsker jeg er nedbryde med historierne fra ”livet på landet” – og det giver god respons!

Derfor kan Jens kun opfordre sine kolleger til at gøre det samme:

- Det er en nem og effektiv måde til at få en god dialog med andre om vores erhverv. Vi har jo rigtig meget godt at fortælle herudefra, fastslår han.

jens

 

Gården er tegnet af Arne Jacobsen

Jens Møller Olsen er sjette generation på Almegård. Navnlig hans farfar, Jens Valdemar Olsen, har sat sit præg på ejendommen, der i 1951 brændte ned. Jens Valdemar Olsen, som var en foretagsom mand og med til at etablere både Danske Pelsauktioner og Mols-Linjen, fik den berømte arkitekt Arne Jacobsen til at tegne en ny gård.

- Han tegnede aldrig andre gårde, men du kan tydeligt se fællestræk mellem Almegård og andre tidssvarende bygninger, som Arne Jacobsen også tegnede i den periode, fortæller Jens.

Gården var arkitektonisk meget moderne for sin tid. Der var plads til både heste, grise, høns og den højt præmierede jerseybesætning. Desværre var staldbygningerne hurtigt forældede, idet den tekniske udvikling gik hurtigt fra midt i 1950’erne. Så efter ti år i nye bygninger var der ikke længere husdyr på Almegård.

- Bygningerne er ikke fredet, men vi har stor respekt for arkitekturen, så vi tænker os godt om, når vi laver noget om. Omvendt skal vi også kunne fungere uden at ligge under for, hvad en arkitekt har tænkt for 70 år siden, siger Jens, mens han viser rundt i det specielle gårdmiljø, hvor besætningen nu udgøres af en Jack Russel terrier og otte får.

jens

Udgivet 6. juni 2020