Lammefjorden har unikt EU-stempel på kvalitet

Gulerødder og kartofler fra Lammefjorden er med i EU kvalitetsprogram som nogle af de eneste danske afgrøder.

Al planteavl på Lammefjorden sker naturligvis inden for de rammer, der er udstukket af dansk lovgivning, EU-direktiver, godkendelser fra myndigheder osv. Noget af jorden dyrkes økologisk, og noget dyrkes efter konventionelle metoder.

Vi tilstræber altid at anvende den nyeste viden til at fremme dyrkningen under hensyntagen til miljø- og klimaforhold.

Ude på marken er behovet for at bruge gødning mindre end andre steder, da den tidligere fjordbund er rig på næringsstoffer.

Dyrkning og håndtering af gulerødder og kartofler på Lammefjorden er underlagt yderligere specifikke krav, da EU anerkender Lammefjordskartofler og Lammefjordsgulerødder som Beskyttet Geografisk Betegnelse (BGB).

De virksomheder, der håndterer kartofler og gulerødder med BGB, arbejder ud fra standarden GlobalG.A.P. med rammer for Godt Landmandskab.

Beskyttet Geografisk Betegnelse er et EU-program til at fremme produktionen af lokale kvalitetsfødevarer og landbrugsprodukter. BGB angiver, at produktet er tæt forbundet til et geografiske område. Det kan være produceret eller forarbejdet i det pågældende område.

BGB er ganske udbredt i det sydlige Europa. Feta-ost er et af de bedst kendte eksempler. Men også Bayonneskinke og parmaskinke har fået deres navne beskyttet af EU, så producenter uden for de pågældende områder ikke kan bruge navnet.

Ordningen er indført i 1992. Lammefjordsgulerødder var en af de første danske fødevarer, der opnåede BGB (i 1996). I 2014 tildelte Europa-Rådet en BGB til lammefjordskartofler.

Husk at se efter BGB-mærket, når du køber fødevarer. Så er du sikker på lokal kvalitet.

BGB Lammefjorden

 

GlobalG.A.P.

De virksomheder, der pakker/sorterer/vasker lammefjordskartofler og lammefjordsgulerødder med EU’s kvalitetsstempel BGB arbejder ud fra standarden GlobalG.A.P. (The Global Partnership for Good Agricultural Practises).

Det er en international standard, der sætter rammerne for Godt Landmandskab. GlobalG.A.P. kræver dokumentation for kvalitetsstyring, miljøstyring, minimering af brug af planteværnsmidler, sporbarhed, fødevaresikkerhed og risikovurdering af arbejdsmiljø og fødevarehygiejne.

Det indgår i GlobalG.A.P., at virksomhederne fører journal over modtagelse, opbevaring, sortering og salg af produkter. Når GlobalG.A.P. standarden overholdes, er der sikkerhed for fuld sporbarhed i hele produktionskæden.
GlobalG.A.P. Lammefjorden

Miljøvenlig dyrkning

Behovet for at bruge gødning på Lammefjorden er mindre end andre steder, da den tidligere fjordbund er rig på næringsstoffer.

Planteværnsmidler mod skadedyr eller svampeangreb bruges kun, når det er allermest nødvendigt. Gennem vores sædskifte minimerer vi behovet for hjælpestoffer. For eksempel skal der gå mindst fire år mellem, at der dyrkes gulerødder på den samme mark. Det nedsætter risikoen for skadesangreb.

De danske regler for brug af planteværnsmidler er skrappe. Midlerne er gennem en udførlig proces, før de godkendes til brug. Som planteavlere skal vi føre nøjagtige journaler over, hvordan vi behandler vores afgrøder. Og når vi leverer vores produkter til detailhandelen, er der en nøje kvalitetskontrol, ligesom der foretages uanmeldte stikprøvekontroller hos de enkelte producenter.

Hovedparten af vores produkter bringes direkte fra mark til kølehus. Det betyder, at du næsten hele året kan få grøntsager, der er dyrket lokalt, i stedet for importerede varer. Derfor tager du et bæredygtigt valg, når du vælger grøntsager fra Lammefjorden.

BGB Lammefjorden