Lammefjorden

Lammefjorden er et enestående godt landbrugsområde, der er meget rig på næringsstoffer.

Næringsstofferne er støbt ved, at døde dyr og planter igennem årtusinder er sunket ned på havbunden og efterhånden omskabt til dynd (nogle steder i mere end 20 meters tykkelse). I dyndet blev sand, men især lerpartikler, også aflejret. Store dele er næsten stenfri, og de mange muslingeskaller og østersskaller giver et naturligt højt indhold af kalk.