<h1>Podcast: Sidinge Fjord og Grevinge Skov</h1>

Podcast: Sidinge Fjord og Grevinge Skov

Hør tidl. skovfoged Kjeld Jensen fortælle om den inddæmmede Sidinge Fjord og naboen, Grevinge Skov.

Lammefjorden har en lidt ældre fætter, også beliggende i Odsherred. Nemlig Sidinge Fjord, der blev inddæmmet allerede i 1841 - godt 30 år før projektet med Lammefjorden gik i gang. Staten lærte på Sidinge Fjord, at inddæmning var en kostbar affære, så den holdt sig langt væk, da udtørringen af Lammefjorden skulle i gang.


Kort fra før inddæmningerne af Sidinge Fjord og Lammefjorden.

Som nabo til Sidinge Fjord ligger Grevinge Skov, der ud over at være en ganske produktiv skov også rummer en stribe fortidsminder. Sammen med den inddæmmede fjord lagde skoven også jord til en tysk nødflyveplads i sidste fase af 2. Verdenskrig. 

Skoven fik sin historie

Grevinge Skov har en særlig plads i Kjeld Jensens hjerte. Han var skovfoged i Odsherred Skovdistrikt fra 1986 og gik på pension i 2012. 

Oprindeligt blev Grevinge Skov betragtet som lidt historieløs, men det ændrede sig i løbet af ét år, da hele tre begivenheder fra fortiden kom frem:
Dels hvordan skoven allerede i 1800-tallet blev drænet, dels hvordan et maleri (foto herunder) fra Søllerød Museum viste sig at være fra Grevinge Skov, dels da beretningen om krigsflyvepladsen blev genopfrisket i avisen på 50 års dagen for befrielsen.

Du kan høre Kjeld Jensen fortælle alle tre historier - og mere til - ved at trykke på knappen under billedet her. 

Kjeld Jensen, skovfoged