Sådan blev fjorden tørlagt

Historien om Lammefjordens inddæmning, tørlægning og udvikling er en spændende og ejendommelig historie i Danmarks nyere historie.

Det hele startede på Dragsholm slot, hvor lensbaron G. F. Zytphen Adeler så mulighederne for at få mere landbrugsjord ved at udtørre dele af Lammefjorden. Han ejede i forvejen nogle øer, der lå ude i fjorden. Flere folk blev involveret og snart fik man Kongens tilladelse til at eje det land, der blev indvundet.

"Aktieselskabet til Lammefjordens Tørlægning" blev oprettet i Hamburg, fordi betydelig tysk kapital var involveret. Tidspunktet var i starten af 1873. Allerede den 3. april 1873 satte man spaden i jorden. Som det første skulle der flyttes ca. 1 mil. ton opfyld for at skabe den dæmning, der skulle holde vandet ude.

Vandet skulle kunne pumpes ud, når dæmningen var lukket. Derfor blev en pumpestation med fem dampmaskiner og ti snegle bygget.

Dæmningen blev lukket i 1874 og i 1875 blev der sat damp på maskinerne, så udpumpningen kunne begynde. Arealet, der skulle tørlægges, var på ca. 5.500 ha. - et område på størrelse med Amager. Der blev gravet en kanal rundt om hele fjorden for at opsamle det vand, der kom fra "land". Ligeledes skulle der graves afvandingskanaler på den udtørrede fjordbund.

Med tiden blev kapaciteten på dampmaskinerne og sneglene for lille. Derfor anskaffede man i 1926 en 260 hk el-pumpe.

I 1938 besluttede man at sænke vandstanden til ca.7½ m under daglig vande, således at den sidste rest af en sø midt på fjorden blev udtørret og en effektiv dræning af jorderne på den gamle fjordbund blev mulig. Derved fik landmændene på fjorden virkelig mulighed for at få gavn af det fantastiske store pionérarbejde, der var udført af deres forgængere.

Det viste sig, at de mange år under vand havde beriget jorden med så megen saft og kraft, at den var særdeles velegnet til dyrkning af mange specialafgrøder.

Således er Lammefjorden blevet en kendt leverandør af sunde og velsmagende grøntsager, f.eks. gulerødder, kartofler, porrer og løg til de danske forbrugere.

Besøg Audebo Pumpestations hjemmeside og læs hele historien.

Du kan også, her på hjemmesiden, læse Vagn Slotts erindringer om tiden fra Anden Verdenskrig og frem: Fra udørken til frodige grøntsagsmarker

Kom Lammefjorden rundt med guide

Skoler, foreninger m.fl. er velkomne til at få arrangeret en udflugt. I skal selv sørge for bussen, så skal vi nok lægge ruten og sørge for en kyndig guide. Besøg blandt andet dæmningen og pumpestationen i Audebo og kom med rundt til producenter på fjorden.

 

Grøntsager fra Lammefjorden - smager bare bedre